Späť Verzia pre tlač

Návrh Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky z ..... 2007 o predkladaní výkazov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery

aktualizované dňa: 13. 11. 2007

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Doložka zlúčiteľnosti
Doložka vplyvov
Príloha č. 1
Príloha č. 2 - Vysvetlivky