Späť Verzia pre tlač

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

aktualizované dňa: 14. 11. 2007

 

Obal
Oznam
Materiál
Návrh predbežného stanoviska