Späť Verzia pre tlač

Návrh NARIADENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ktorým sa ustanovuje výška, ktorú nesmie prevýšiť odplata za poskytnutie spotrebiteľského úveru

aktualizované dňa: 21. 11. 2007

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Doložka vplyvov
Doložka zlučiteľnosti