Späť Verzia pre tlač

Návrh Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky z ..... 2007, ktorou sa ustanovuje vzor formulára o zmluvných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere

aktualizované dňa: 21. 11. 2007

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Doložka vplyvov
Doložka zlučiteľnosti
Príloha