Späť Verzia pre tlač

Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky k uplatňovaniu zníženej sadzby dane

Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky k uplatňovaniu zníženej sadzby dane podľa prílohy č. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v súvislosti s nariadením Komisie (EÚ) č. 1006/2011 z 27. septembra 2011, ktorým sa od 1. januára 2012 mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

Viac informácií