Späť Verzia pre tlač

Výzva na projekt informatizácie - Národný zdravotnícky informačný systém

Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Národný zdravotnícky informačný systém“, kód OPIS-2012/1.1/43-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.

Národný projekt „Národný zdravotnícky informačný systém“ má definovaných päť základných cieľov, a to konkrétne:
1. Zabezpečenie ďalšieho rozvoja elektronických služieb zdravotníctva prvej prioritnej oblasti, zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti a smerovanie k strategickým cieľom eHealth.
2. Zavedenie nových elektronických služieb zdravotníctva, ktoré posunú funkcionalitu NZIS na interaktívnu úroveň.
3. Vylepšenie možností používania elektronických služieb zdravotníctva.
4. Zefektívnenie procesov poskytovania zdravotnej starostlivosti v kontexte vývoja európskych iniciatív.
5. Rozšírenie funkcionality Národného zdravotného informačného systému v súlade s požiadavkami EÚ, odbornej obce a interoperability.

Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni. Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 49 000 000 €.

Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je do 05.12.2012. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Národný zdravotnícky informačný systém

Viac informácií