Späť Verzia pre tlač

Výzva na projekt informatizácie - Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR

Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR“, kód: OPIS-2012/1.1/45-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.

Projekt „Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR“ má tri hlavné ciele:
1. Zavedenie pohodlných a plne sofistikovaných elektronických služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR, ktoré zabezpečia občanom/ podnikateľom komfortné vybavovanie problematiky priemyselného vlastníctva.
2. Vybudovanie integrovaného informačného systému priemyselného vlastníctva.
3. Zaistenie používania elektronických služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR v kontexte slovenského eGovernmentu podľa NKIVS a SIVS.

Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni. Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 3 320 000 €.

Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je do 05.12.2012. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nrsr.sk.

Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR

 

Viac informácií