Späť Verzia pre tlač

Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 182/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch

aktualizované dňa: 07. 12. 2007

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa