Späť Verzia pre tlač

Návrh vyhlášky Ministerstva financií SR z ... 2008, ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania a prepočtu peňažných súm v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely

aktualizované dňa: 17. 01. 2008

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa