Späť Verzia pre tlač

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

aktualizované dňa: 14. 02. 2008

 

Oznam
Materiál - Predbežná informácia