Späť Verzia pre tlač

Návrh zákona z ....... 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 25. 02. 2008


Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Dôvodová správa
Doložka vplyvov
Doložka zlučiteľnosti
Uznesenie