Späť Verzia pre tlač

Návrh na uzavretie Dodatkového protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií

aktualizované dňa: 29. 02. 2008

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál  SK
Materiál  EN
Komuniké
Uznesenie NR SR
Uznesenie vlády SR
Príloha č. 1