Späť Verzia pre tlač

Už iba o 300 dní

aktualizované dňa: 07. 03. 2008

Proces príprav na vstup Slovenska do eurozóny sa opäť posunul k ďalšiemu "okrúhlemu" míľniku. Oddnes (07.03.2008) ostáva do 01.01.2009 presne 300 dní. Okamih, keď pravdepodobne vymeníme našu 16-ročnú samostatnú menu za spoločné európske platidlá, je teda už naozaj veľmi blízko a aj čas na prípravy sa kráti.

Na ceste k euru sme už urobili veľmi veľa. Vláda, centrálna banka, verejné inštitúcie, banky, ale aj mnohé podniky. Naša ekonomika hlási plnenie všetkých fiškálnych i menových kritérií, na svete je generálny zákon, pribúdajú rezortné vyhlášky, do detailov sa rozpracúva bezprecedentná operácia výmeny hotovosti, finalizujú sa opatrenia, ktoré majú zabrániť tomu, aby euro nezaťažilo peňaženky spotrebiteľov viac, než si bude objektívne vyžadovať svetový či domáci trhový vývoj.

Pripravujeme a spúšťame tiež čoraz viac projektov na kvalitné informovanie verejnosti. Najnovší štartuje práve dnes (07.03.2008). Na televízne obrazovky všetkých veľkých národných staníc sa dostáva prvý informačný spot. Je do istej miery iný než obvyklé televízne reklamy. Nepropaguje euro ako nejaký komerčný produkt, a nemá ani za cieľ nikoho bezducho presviedčať, aby sa tešil. Jeho hlavným posolstvom je upevniť povedomie o tom, že euro sa blíži aj na Slovensko, že nás v najbližších mesiacoch čakajú viaceré kľúčové míľniky, termíny a kroky, ktoré vyústia do novoročného príchodu novej meny.

Prirodzene, ani takýto informačný spot nemôže byť úplne zbavený akejkoľvek pocitovej stránky. Snažili sme sa preto, aby svojou koncepciou, skladbou obrazu a textu prispel k pokojnej atmosfére, a aby tiež prispel k rozptýleniu často celkom iracionálnej neistoty, či dokonca obáv, ktoré sa s týmto krokom u časti verejnosti spájajú.

Igor Barát 
splnomocnenec Vlády SR pre zavedenie eura
 

Oficiálna stránka zavedenia eura v SR
Stránka vládneho splnomocnenca pre zavedenie eura v SR