Späť Verzia pre tlač

Prehľad realizácie verejného obstarávania v roku 2008

aktualizované dňa: 23. 01. 2009

Informácia o realizácii verejného obstarávania  na  Ministerstve financií SR, Štefanovičova 5, P.O.BOX 82,  817 82 Bratislava 15, IČO  00 151 742 v zmysle zákona  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“)  od 01.01.2008 do 31.12.2008

Príloha: