Späť Verzia pre tlač

Návrh zákona o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov zastavaných stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a samosprávne kraje a o zmene a doplnení niektorých zákonov

aktualizované dňa: 09. 05. 2008


Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Dôvodová správa
Uznesenie