Späť Verzia pre tlač

Návrh mechanizmu refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov Slovenskej republiky na zasadaniach výborov a pracovných skupín Rady EÚ

aktualizované dňa: 30. 05. 2008

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Uznesenie
Prílohy č. 1-3 vo formáte XML a HTML