Späť Verzia pre tlač

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania

aktualizované dňa: 02. 06. 2008

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Doložka vplyvov
Doložka zlučiteľnosti
Príloha č. 1