Späť Verzia pre tlač

Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Veľkou líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamáhírijou o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov

aktualizované dňa: 11. 06. 2008

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Návrh zásad zmluvnej úpravy
Materiál
Komuniké
Pripomienky MPK
Doložka vplyvov
Doložka prednosti
Uznesenie
Uznesenie NR SR