Späť Verzia pre tlač

Dodatok č. 1 k memorandu o porozumení zo dňa 30. 06. 2005 o použití revolvingových prostriedkov vytvorených z finančných memoránd SR9302, SR9404, SR9509, SR9702, SR9906.02, SR0009.02 programu PHARE

Príloha: