Späť Verzia pre tlač

Máme euro!

aktualizované dňa: 09. 07. 2008

Včera (08.07.2008) ministri financií EÚ definitívne uzavreli formálny proces vstupu Slovenska do eurozóny, keď rozhodli o konverznom kurze koruna/euro. Legitímna otázka je, či je tento kurz dobrý, alebo - či je dosť dobrý. Pragmatická odpoveď je: jednoznačne ÁNO.

Je to dobrý kurz pre občanov, podnikateľov a pre ekonomiku ako celok. Stanovená hodnota, za ktorú si budeme vymieňať koruny za eurá od nášho vstupu do prestížneho euroklubu, totiž odzrkadľuje jednak doterajší ekonomický vývoj, ale aj očakávaný vývoj ekonomiky Slovenska v budúcnosti. Vytvára veľmi dobrý predpoklad pre ďalší ekonomický rast na udržateľnom princípe a zároveň je konverzný kurz aj dosť silný na to, aby pomáhal tlmiť inflačné tlaky v budúcnosti. Neohrozí svojou silou ani exportérov, je teda v kontexte ekonomických faktorov tak na makro-, ako aj na mikroúrovni optimálny.

Po jeho zverejnení už nemôžeme očakávať turbulencie na slovenskom peňažnom trhu, i keď naďalej do konca tohto roka sa bude s korunou naďalej obchodovať za podmienok stanovených ponukou a dopytom na trhu, avšak vysoko pravdepodobne sa trhový kurz nebude líšiť od konverzného o viac ako pár halierov. Na peňažnom trhu teda môžeme rátať s jeho stabilitou a tento čas je potrebné využiť nerušene na dôslednú a systematickú prípravu občanov na príchod novej meny.

František Palko
štátny tajomník MF SR