Späť Verzia pre tlač

Dodatok k návrhu na výber alternatívy implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 - 2013 a návrh implementačných dokumentov k iniciatíve JEREMIE

Príloha: