Späť Verzia pre tlač

Publikovanie a otváranie XML súborov

aktualizované dňa: 28. 01. 2010

Formáty materiálov zverejňovaných na webovom sídle MF SR sú v súlade s  "Výnosom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy" a  "Metodickým pokynom k štandardom pre informačné systémy verejnej správy"

 

V súvislosti s vyššie uvedenými pokynmi sú súbory obsahujúce tabuľky napr. aplikácie MS Excel zverejňované vo formáte XML (nie vo formáte XLS).

Postup na otvorenie XML súboru:

   1. Uložte súbor vo formáte XML na disk svojho počítača.
   2. Otvorte tabuľkovú aplikáciu (napr. MS Excel).
   3. Kliknite v menu na „Súbor → Otvoriť“  a v spodnej časti otvoreného okna v riadku označenom ako „Súbory typu“ nastavte možnosť „Všetky súbory“. Tým sa v ponuke na otvorenie súboru zobrazí aj súbor vo formáte XML.
   4. Kliknite na súbor, ktorý sa má otvoriť, a potom kliknite na tlačidlo s názvom  „Otvoriť“.

 

Po otvorení súboru  môžete tento súbor uložiť vo formáte používanom aplikáciou (napr. XLS) a ďalej s ním pracovať ako s bežným xls súborom.