Späť Verzia pre tlač

Návrh vyhlásení Slovenskej republiky k Dohovoru vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami

Príloha: