Späť Verzia pre tlač

Oznámenie MF SR o použití tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

aktualizované dňa: 20. 03. 2009

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že za zdaňovacie obdobie končiace 31. decembra 2008 sa použijú rovnaké tlačivá daňových priznaní, ktoré platili pre rok 2007, vydané Ministerstvom financií SR  pod číslom:

097165/2007 -  daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníkov, ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – typ A;

097167/2007 – daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – typ B;

097169/2007 – daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

K týmto tlačivám daňových priznaní Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie končiace 31. decembra 2008 poučenia, ktoré sú súčasťou oznámenia č. MF/025297/2008-72. Toto oznámenie je zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2008.  

 

 

      
Ing. Daniela Klučková
poverená zastupovaním
riaditeľa odboru priamych daní