Späť Verzia pre tlač

Informácia o porovnaní slovenských cien liekov s ich medzinárodnými cenami

aktualizované dňa: 06. 09. 2010

VÝSLEDKY Z PRACOVNÝCH STRETNUTÍ TÝKAJÚCICH SA REFERENCOVANIACIEN LIEKOV (hearingov) K 1.4.2010, KTORÉ SA USKUTOČNILI  DŇA 9. - 10.11.2009 

Poznámka: Ako otvoriť súbor .xml 

 

 

Tretie kolo referencovania – informácie na hearingy v novembri 2009 – kategorizácia k 1. aprílu 2010

 

Ministerstvo financií SR pripravilo v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR analýzu cien a cenových návrhov liekov registrovaných na Slovensku. Ceny liekov uvedených v nasledujúcich tabuľkách sú podľa dostupných údajov a analýzy MF SR vyššie, ako je priemer cien daných liekov v šiestich najlacnejších krajinách EU.
 
Dodávatelia liekov uvedených v tabuľke 1 podali cenové návrhy pre kategorizáciu k 1. októbru 2009, dodávatelia liekov v tabuľke 2 ich nepodali.  V tabuľke 1 uvádzame podľa nám dostupných údajov aj cenu, ktorá zodpovedá priemeru 6 najnižších v EU. Pri liekoch v tabuľke 2 požiadalo MZ SR príslušných dodávateľov liekov o dodatočné dodanie cien liekov vo všetkých krajinách EÚ, kde sa príslušné lieky predávajú. Po dodaní týchto informácií zverejníme na tomto mieste ceny, ktoré zodpovedajú priemeru 6 najnižších v EU podľa názoru MZ SR a MF SR aj pre lieky v tabuľke 2.

Zoznam je predbežný, a je zverejnený len ako informácia pre odbornú a všeobecnú verejnosť z dôvodov transparentnosti. Prípadné vecné a metodické rozdiely budú prerokované s dotknutými dodávateľmi počas tzv. hearingov organizovaných MZ SR, pričom zápisnice z nich budú zverejnené na internete.
 
V zozname nie sú zahrnuté lieky, ktorých cena/cenový návrh prevyšuje referenčnú cenu o menej ako 1%, ani tie, ktoré podľa nám dostupných údajov referenčnú cenu neprekračujú.

Zoznam cien liekov - 4. kolo referencovania

 

 

 Nasledujúca tabuľka špecifikuje pre lieky z Tabuľky 1 predchádzajúceho súboru, ktoré krajiny sme pokladali za referenčné (najlacnejšie v EU-27), resp. v ktorých sme identifikovali cenový rozdiel oproti cenovému návrh dodávateľa.
 
Tieto údaje zverejňujeme v záujme jednoduchšej prípravy dodávateľov na hearingy.

 

Zoznam liekov - najnovšia aktualizácia 

 

Zoznam liekov po hearingoch
 

Priložený súbor obsahuje najdôležitejšie informácie o výsledkoch procesu referencovania pre každý liek kategorizovaný na Slovensku. Obsahuje informácie o jeho súčasne platnej maximálnej cene výrobcu, pôvodnom cenovom návrhu výrobcu, identifikovanej maximálnej referenčnej cene v súlade so zákonom, ako aj informácie o spotrebe lieku.

 

Oprava: Liek Spiriva s kódom ŠÚKL 33493 spoločnosti Boehringer Ingelheim bol počas hearingu vyradený, pričom sme túto skutočnosť poznačili do zápisnice, ale nie do zverejneného sumárneho súboru. Za toto opomenutie sa spoločnosti Boehringer Ingelheim ospravedlňujeme.

 

Oprava 2:  Liek EZETROL 10 mg tablety s kódom ŠÚKL 34409 spoločnosti MERCK SHARP & DOHME bol počas hearingov vyradený, pričom sme túto skutočnosť poznačili do zápisnice, ale nie do zverejneného sumárneho súboru. Za toto opomenutie sa spoločnosti MERCK SHARP & DOHME ospravedlňujeme.

Priemerné  kurzy mien krajin EÚ voči euru podľa ECB:

 

 

  Zoznam liekov - najnovšia aktualizácia 

 

Príloha: