Späť Verzia pre tlač

Prehľad realizácie verejného obstarávania v roku 2009

aktualizované dňa: 22. 01. 2010

Informácie o realizácii verejného obstarávania
zákaziek dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb na  Ministerstve financií SR v zmysle zákona  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(postup verejného obstarávania ukončený od 01.01.2009 do 31. 12. 2009)

 

Príloha: