Späť Verzia pre tlač

Formulár technickej pomoci

aktualizované dňa: 12. 05. 2010

Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie požiadaviek, alebo pomoci k technickej časti webového sídla prostredníctvom pripraveného formulára. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií.

Formulár technickej pomoci