Späť Verzia pre tlač

Prehľad realizácie verejného obstarávania v roku 2010

aktualizované dňa: 02. 02. 2011

INFORMÁCIA
 
o realizácii verejného obstarávania  zákaziek dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb
na  Ministerstve financií SR
v zmysle zákona  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zákon“)

(postup zadávania zákazky ukončený od 01.01.2010 do 31. 12. 2010)

Príloha: