Späť Verzia pre tlač

Zmluvy podpísané v období od 4. júla 2006, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010

aktualizované dňa: 03. 12. 2010

Zmluvy podpísané v období od 4. júla 2006, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260