Späť Verzia pre tlač

Rozpočet na rok 2011 ozdraví ekonomiku

aktualizované dňa: 07. 10. 2010

Prudké zadlžovanie, ktoré Slovensko zaznamenalo v tomto a minulom roku, ľudia bez prostredne nepociťujú. Mnohí bežní občania majú pocit, že sa ich nijako netýka. Rýchly rast štátneho dlhu skutočne nijako neohrozuje kvalitu ich života \ danom okamihu. Faktom však zostáva, že takto sa nedá žiť donekonečna. O tom, aké tragické dôsledky zadlžovanie môže mať, sa tento rok presvedčili v Grécku.

Spomaliť a zastaviť zadlžovanie
Slovensko sa v ostatných dvoch rokoch zadlžuje mimoriadne rýchlo. Deficit verejných financií dosiahol vlani 7,9 percenta celkového výkonu ekonomiky a v tomto roku to bude podobné číslo. Dlh pripadajúci na jedného obyvateľa vzrástol z 3 439 eur v roku 2008 na 5 326 eur v roku 2010, čo predstavuje nárast o vyše 54 percent za dva roky.

Slovensko sa, žiaľ, zadlžuje rýchlejšie ako väčšina európskych štátov, hoci na rozdiel od iných nemuselo zachraňovať finančné inštitúcie. Takéto zadlžovanie treba ihneď výrazne spomaliť a neskôr aj zastaviť. Na tom sa u nás našťastie vytvorila celospoločenská zhoda. Vláda navrhla zníženie deficitu v budúcom roku na 4,9 percenta HDP a tento cieľ nespochybňujú opozičné politické strany ani odbory.

Ak sa podarí návrh rozpočtu schváliť a následne aj realizovať, zadlžovanie Slovenska sa od roku 2013 začne postupne znižovať. Slovensko sa opäť stane dôveryhodnou krajinou, ktorá dokáže urobiť poriadok na vlastnom dvore. Ozdravia sa nielen verejné financie, ale predovšetkým sa vytvoria podmienky na zdravý rast ekonomiky a opäť sa naštartuje tvorba nových pracovných miest. Už v budúcom roku by mala vzrásť zamestnanosť o 1,2 percenta. V nasledujúcich rokoch sa rast ekonomiky priblíži k úrovni 5 percent ročne a zrýchli sa aj tvorba nových pracovných príležitostí. Takýto vývoj by však nebolo možné dosiahnuť bez ozdravenia verejných financií.

Nevyhnutné upratovanie
Iste, budúci rok nebude jednoduchý. Upratovanie vo verejných financiách, rovnako ako upratovanie v domácnosti, nie je nič príjemné. Z času na čas, keď sa špina nakopí, je však nevyhnutné. Zvýšenie niektorých daní sa prejaví vo zvýšení cien. Viaceré opatrenia sa dotknú slušných ľudí, ktorí nenesú vinu za súčasný stav verejných financií. Nebude to príjemné, to treba čestne priznať. No zároveň treba povedať, že od januára sa nechystá nijaká katastrofa. Veľkou snahou vlády bolo robiť opatrenia čo možno najcitlivejšie. Robiť ich tak, aby pre žiadnu konkrétnu skupinu neznamenali príliš silný šok. Celkový dosah zvýšenia daní na ceny bude predstavovať asi 1 percento. Náklady priemernej domácnosti sa mesačne zvýšia o 9,30 eur. Nie je to málo. Možno by sa tieto opatrenia dali ešte pár mesiacov odkladať. Čím neskôr by sa však udiali, tým bolestivejšie by boli. A tým neskôr by sa životná úroveň opäť začala zvyšovať.

Hoci viaceré opatrenia zasiahnu v budúcom roku občanov, vláda v navrhovanom štátnom rozpočte šetrí aj na sebe. Platy politikov sa znížia o 10 percent. Mnohí štátni zamestnanci budú prepustení. Nebudú nijaké nákupy limuzín. Prevádzkové náklady väčšiny úradov sa znížia o desatinu. Aj vďaka týmto opatreniam sa podarí v roku 2011 udržať úroveň sociálnych dávok. Výdavky na podporu rodiny dokonca vzrastú oproti roku 2010 o 69 mil. eur. Podarilo sa vyčleniť 33,5 milióna eur na nový program aktívnej protipovodňovej ochrany. Platy učiteľov neklesnú, naopak, pre niektorých z nich budú môcť aj mierne vzrásť. A tiež sa výrazne zvýši balík peňazí na budovanie diaľnic. Napriek tomu, že rok 2011 bude rokom úspor, vláda dokázala jasne definovať svoje priority a vyčleniť na ne dodatočné zdroje.

Stop korupcii
Aby vláda mohla aj naďalej pokračovať vo financovaní týchto priorít, musí výrazne obmedziť korupciu vo verejnom sektore. Už nikdy sa nesmú opakovať kauzy ako tender na elektronické mýto alebo predaj kvót na CO2 emisie, pri ktorých štát stratil stovky miliónov eur. Výrazná zmena musí nastať v systéme verejného obstarávania, kde musia postupne začať dominovať elektronické aukcie, ktoré pri správnom využívaní dramaticky obmedzia priestor pre korupciu.

Vladimír Tvaroška
štátny tajomník ministerstva financií