Späť Verzia pre tlač

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 2 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky na rok 2011

aktualizované dňa: 04. 02. 2011