Späť Verzia pre tlač

Dotácia vybraným obciam pre zariadenia sociálnych služieb zriadené alebo založené obcou po 1.7.2002 a vyšším územným celkom na financovanie sociálnych služieb poskytovaných vybranými neverejnými poskytovateľmi v zmysle uznesenia vlády SR číslo 485/2011

Príloha: