Späť Verzia pre tlač

Nové reformy zastreší Minerva 2.0

16. 06. 2011

Nové reformy zastreší Minerva 2.0Slovensko rozbieha novú vlnu kľúčových reforiem, ktoré sú súčasťou stratégie Minerva 2.0. Po štrukturálnych reformách z rokov 1999 - 2005 pôjde tentoraz o balík konkrétnych opatrení zameraný na premenu slovenskej ekonomiky na ekonomiku založenú na vedomostiach a inováciách. „Ak máme udržať a posilniť dobiehanie najvyspelejších krajín, musíme dnes ďalej zapracovať a zmeniť systém a podmienky potrebné pre vznik a rozvoj inovácií,“ dodáva splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku Martin Bruncko.

Tempom a rozsahom štrukturálnych reforiem Slovensko v minulosti výrazne predbehlo svojich susedov. Rovnaký cieľ máme aj dnes pri budovaní ekonomiky postavenej na vedomostiach a inováciách. „Náš cieľ je veľmi ambiciózny: chceme nie len dobehnúť a predbehnúť krajiny ako Česko, ale dostať sa až do prvej ligy najvyspelejších krajín, ako napríklad Rakúsko alebo Fínsko“, dodáva M. Bruncko.

Pripravované reformy majú umožniť príchod priamych zahraničných investícií z high-tech odvetví a vytvoriť priestor pre vznik a rozvoj domácich technologických firiem, ktoré sa dokážu stať globálnymi hráčmi.

„Tieto odvetvia a firmy vedia vytvoriť pracovné miesta s vyššími mzdami a z dlhodobého hľadiska sú pri súčasnej globalizácii jedinými spôsobom, ako zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň Slovákov,“ dodáva M. Bruncko.

Na rozdiel od minulých reforiem už však nepôjde o reštriktívne opatrenia; naopak, realizácia opatrení definovaných v Minerva 2.0 má pomôcť usmerniť existujúci hospodársky rast a investovať do tvorby moderného inovačného prostredia. Opatranie sa sústreďujú na tri hlavné oblasti: vzdelávanie; veda a výskum; inovatívne podnikanie.

V súčasnosti Slovensko zaostáva v kľúčových ukazovateľoch rozvoja vedomostnej ekonomiky nielen za najvyspelejšími krajinami EÚ a OECD, ale aj za Poľskom, Maďarskom či Českou republikou. Sme jedinou krajinou Vyšehradskej štvorky (V4), ktorá nemá ani jednu univerzitu v hlavných rebríčkoch najlepších svetových univerzít. Máme najnižší počet inovatívnych firiem krajín V4. A v indexe najcitovanejších vedeckých článkov zaostávame nielen za krajinami V4, ale aj za krajinami ako je Brazília, Turecko či Mexiko . Slovensko tak zaostáva za špičkou Európy a naša dlhodobá perspektíva sa zhoršuje napriek tomu, že naša krajina dnes patrí medzi päť najrýchlejšie rastúcich štátov v EÚ.

Slovenské investície do vzdelania, vedy a výskumu patria medzi najnižšie v OECD, na Slovensku študuje minimum zahraničných študentov, a naopak, odliv študentov zo Slovenska patrí v krajinách OECD k najvyšším. V inovačnom hodnotení krajín EÚ sa Slovensko prepadlo z 18. miesta v roku 2009 na 23. miesto v roku 2010. Aj keď problematike vedomostnej ekonomiky sa venuje množstvo strategických dokumentov, chýba politická koordinácia iniciatív a ich implementácie na najvyššej úrovni.

Týmto dáždnikom má byť práve Minerva 2.0, ktorá nadväzuje na koncepciu Minerva z roku 2005? Jej výstupom majú byť zmeny vo viacerých oblastiach slovenskej ekonomiky v podobe konkrétnych nástrojov a politík. Tieto zmeny sa dotknú legislatívy a nastavenia systémov kompetenčne spadajúcich najmä pod rezorty školstva a hospodárstva. Aj preto jej prípravu a realizáciu zastrešuje splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku, ktorý je zodpovedný za koordináciu pripravovaných opatrení.

Hlavná časť realizácie reforiem samozrejme leží na jednotlivých ministerstvách. „Vysoko oceňujem doterajšiu konštruktívnu diskusiu s jednotlivými ministrami. Verím, že pri realizácii definovaných opatrení bude spolupráca rovnako hladká, hoci z pohľadu daných rezortov určite náročná, najmä vzhľadom na premárnené uplynulé štyri roky,“ dodáva M. Bruncko. Stratégia Minerva 2.0 bola zaradená 14. júna aj do medzirezortného pripomienkového konania. Po jej schválení vládou SR sa očakáva rozbehnutie prác na jednotlivých opatreniach.

Martin Jaroš
hovorca ministra financií

Kontakt pre médiá:
Michaela Sabolová: 0911 749 344