Späť Verzia pre tlač

Dohody EÚ a členských štátov s tretími krajinami k automatickej výmene informácií o finančných účtoch založenej na spoločnom štandarde oznamovania (CRS)

aktualizované dňa: 10. 12. 2012

Dohody uzavreté medzi Slovenskou republikou a závislými územiami na členských štátoch EÚ vo forme výmeny listov o zdaňovaní príjmu z úspor

Príloha: