Späť Verzia pre tlač

Dokumenty pre subjekty predkladajúce konsolidačný balík MFSR podľa § 22a zákona o účtovníctve do Centrálneho konsolidačného systému

aktualizované dňa: 13. 01. 2017

Dňa 13.1.2017 bol zverejnený KB pre rok 2016 s úpravou generovania údajov povinných polí na hárku 7.2 a 7.1. Verzia z 15.11.2016 neprenášala povinné polia - textové názvy, preto pre účely konsolidácie je nutné použiť opravenú verziu zo dňa 5.1.2017. Zároveň bol zverejnený aktualizovaný zoznam  UJ SC k 31.12.2016.

Dňa 28.12.2016 bol zverejnený aktualizovaný Manuál ku KB MFSR pre rok 2016. Zmeny sú v úvodnej - všeobecnej časti a pri hárkoch KB, v ktorých boli upravené kontroly, ďalej boli opravené textové chyby.

Dňa 21.12.2016 bol zverejnený aktualizovaný prevodový mostík pre spracovanie Konsolidačného balíka MFSR za obchodné spoločnosti a neziskové organizácie, ktoré sú zaradené do ústrednej správy. Neziskové organizácie obcí a VUC nevstupujú do konsolidácie vo verejnej správe.

Dňa 9.12.2016 bol zverejnený aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 2016. Ide o predbežné údaje za 11 mesiacov.

Dňa 29.11.2016 bola zverejnená nová verzia Konsolidačného balíka MF SR (KB v7) pre rok 2016. Pre prácu s konsolidačným balíkom je nutné inštalovať doplnok DataExport 1.0.0.7. Pre prácu s KB v programe MS Excel 2013+ použite DataExport 1.0.0.8, ktorý je zverejnený samostatne. Pre mimoriadnu účtovnej závierku v priebehu mesiaca december, zostavenú k inému dňu ako k 31.12. sa použije ešte verzia KB pre rok 2015.

Súbor Výmenná štruktúra pre balík MF SR je určená pre IT nastavenia automatického generovania údajov KB z ekonomického systému organizácie.

Rozsah vzájomných vzťahov na úrovni celého súhrnného celku sa nezmenil (pozri bližšie vysvetlivky v súbore Zoznam UJ SC).

 

Príloha: