Späť Verzia pre tlač

Dokumenty pre subjekty predkladajúce konsolidačný balík MFSR podľa § 22a zákona o účtovníctve do Centrálneho konsolidačného systému

aktualizované dňa: 24. 03. 2016

Dňa 24.3.2016 bol aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov.

Dňa 11.3.2016 bol zverejnený doplnok Dataexport, ktorý je možné použiť pri spracovaní Konsolidačného balíka v programe MS Excel verzie 2013.

Dňa 4.3.2016 bol aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov.

Dňa 4.2.2016 bol aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov.

Dňa 29.1.2016 bol aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov. Do vysvetliviek ohľadom vykazovanie vzťahov na úrovni súhrnného celku boli doplnené štátne podniky do bodu 3) a vykazovanie návratných finančných výpomocí zo štátneho rozpočtu.

Dňa 20.1.2016 bol aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov. Spôsob zobrazenia zmien (vznik/zánik) v počte organizácií je popísaný vo vysvetlivkách k zoznamu. Vysvetlivky obsahujú aj informáciu o zmene vykazovaných vzájomných vzťahov na úrovni súhrnného celku pre rok 2015.

Dňa 15.12.2015 bol aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov. Spôsob zobrazenia zmien (vznik/zánik) v počte organizácií je popísaný vo vysvetlivkách k zoznamu. Vysvetlivky obsahujú aj informáciu o zmene vykazovaných vzájomných vzťahov na úrovni súhrnného celku pre rok 2015.

Dňa 8.12.2015 bol zverejnený aktualizovaný Konsolidačný balík MFSR (KB MFSR) pre účely zostavenia konsolidovaných účtovných závierok subjektov verejnej správy v systéme CKS za rok 2015, ako aj súhrnnej účtovnej závierky. Ku KB MFSR bol aktualizovaný aj manuál pre jeho vyplnenie a výmenná štruktúra pre nastavenie externých informačných systémov.

Dňa 1.12.2015 bol aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov. Spôsob zobrazenia zmien (vznik/zánik) v počte organizácií je popísaný vo vysvetlivkách k zoznamu. Vysvetlivky obsahujú aj informáciu o zmene vykazovaných vzájomných vzťahov na úrovni súhrnného celku pre rok 2015.

Zoznam obsahuje po novom aj záznamy o organizáciách, ktoré zanikli v priebehu účtovného obdobia (rok 2015). Tieto organizácie sú súčasťou súhrnného celku do 31.12.2015 a vzájomné vzťahy voči nim sa vykazujú podľa pokynov uvedených vo vysvetlivkách. 

 

 

Príloha: