Späť Verzia pre tlač

Dokumenty pre subjekty predkladajúce konsolidačný balík MFSR podľa § 22a zákona o účtovníctve do Centrálneho konsolidačného systému

aktualizované dňa: 29. 11. 2016

Dňa 29.11.2016 bola zverejnená nová verzia Konsolidačného balíka MF SR (KB v7) pre rok 2016. Pre prácu s konsolidačným balíkom je nutné inštalovať doplnok DataExport 1.0.0.7. Pre prácu s KB v programe MS Excel 2013+ použite DataExport 1.0.0.8, ktorý je zverejnený samostatne. Pre mimoriadnu účtovnej závierku v priebehu mesiaca december, zostavenú k inému dňu ako k 31.12. sa použije ešte verzia KB pre rok 2015.

Súbor Výmenná štruktúra pre balík MF SR je určená pre IT nastavenia automatického generovania údajov KB z ekonomického systému organizácie.

Dňa 7.11.2016 bol zverejnený aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 2016. Ide o predbežné údaje za prvých 10 mesiacov.

Dňa 13.10.2016 bol zverejnený aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 2016. Ide o predbežné údaje za prvých 9 mesiacov. Aktualizované boli aj vysvetlivky k zoznamu. Za rok 2016 budú štátne podniky (š.p.), Exportno-importná banka a tri štátne fondy súčasťou konsolidovaného celku príslušných kapitol ŠR, ktoré plnia úlohu ich zakladateľa. Tieto subjekty budú vykazovať v rámci kapitoly, ako aj v rámci ústrednej správy všetky vzájomné vzťahy. Rovnako aj ostatné organizácie ústrednej správy voči nim.

Rozsah vzájomných vzťahov na úrovni celého súhrnného celku sa nezmenil (pozri bližšie vysvetlivky v súbore Zoznam UJ SC).

 

Príloha: