Späť Verzia pre tlač

Metodické usmernenia pre subjekty územnej samosprávy

aktualizované dňa: 13. 01. 2017

Dňa 13.1.2017 bolo zverejnené metodické usmernenie k vykazovaniu úrokov vo FIN výkazoch subjektu verejnej správy.

Dňa 9.1.2017 bolo zverejnené metodické usmernenie k účtovaniu tvorby a použitia rezervného fondu príspevkových organizácií.

Dňa 20.12.2016 boli zverejnené metodické usmernenia k účtovaniu výdavkov na normy a certifikáty a k zostaveniu individuálnej účtovnej závierky za rok 2016.

Dňa 16.12.2016 boli zverejnené metodické usmernenia k účtovaniu poplatkov, účtovaniu nákladov na opravy a údržbu majetku a k účtovaniu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie.

Príloha: