Späť Verzia pre tlač

Metodické usmernenia pre ostatné subjekty VS (verejné vysoké školy, Fond národného majetku, Slovenský pozemkový fond...)

aktualizované dňa: 19. 02. 2016

Dňa 19.2.2016 bolo zverejnené nové metodické usmernenie k postupu ukladania dokumentov do Registra účtovných závierok pre vybrané subjekty verejnej správy.  

 

Metodické usmernenie sa týka subjektov verejnej správy, ktorými sú Fond národného majetku, Sociálna poisťovňa, Slovenský pozemkový fond, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Ústav pamäti národa, Tlačová agentúra SR, Danubiana - Centrum moderného umenia, n. o., Rozhlas a televízia Slovenska, Audiovizuálny fond, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, verejné vysoké školy, obchodné spoločnosti, neziskové organizácie a ďalšie subjekty zaradené do verejnej správy Štatistickým úradom SR.

 

Príloha: