Späť Verzia pre tlač

2. Sezónne očisťovanie

aktualizované dňa: 28. 05. 2014

Abstrakt:

Cieľom seminára bolo predstaviť štatistický softvér Demetra slúžiaci na spracovanie a extrahovanie analytických informácií z pravidelne zverejňovaných štatistík.

Dátum a miesto konania: 14.7.2013, MF SR

Prednášajúci: Libor Melioris

Príloha: