Späť Verzia pre tlač

Medzinárodná investičná banka (MIB)

aktualizované dňa: 05. 12. 2014

Medzinárodná investičná banka (www.iibbank.org), bola založená v roku 1970, so sídlom v Moskve, Ruská federácia. 
Členskými štátmi MIB sú Bulharská republika, Vietnamská socialistická republika, Kubánska republika, Mongolsko, Ruská federácia, Rumunsko, Slovenská republika a Česká republika.
V decembri 2013 banka po prvýkrát získala investičný rating od ratingovej agentúry FitchRatings na úrovni BBB-, negatívny výhľad a v auguste 2014 od ratingovej agentúry Moody´s na úrovni A3, stabilný výhľad
Medzinárodná investičná banka poskytuje úvery pre stredné a veľké podniky v súlade so  Stratégiou  MIB pre SR na roky 2013 – 2017.

http://www.iibbank.com/files/Страновая_стратегия_Словацкая_Республика_(основные_положения).pdf

Vláda SR dňa 11.12.2013 schválila návrh na schválenie účasti Slovenskej republiky na zvýšení splatenej časti základného imania MIB, ktorého cieľom bolo odsúhlasiť účasť Slovenskej republiky na zvýšení splatenej časti základného imania MIB a podporiť tak ďalšie navýšenie jej aktivít okrem iného aj v Slovenskej republike.
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23106

Vláda SR schválila dňa 23.04.2014 návrh na uzavretie Protokolu o zmene a doplnení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a jej Štatútu, ktorého cieľom bolo odsúhlasiť pozmenené znenie zakladajúcich dokumentov MIB za účelom ich aktualizácie a reflektovania  súčasných medzinárodných štandardov a praxe obdobných medzinárodných finančných inštitúcií.
(http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23439 )

Vedúcim delegácie a členom bankovej rady MBHS je štátny tajomník MF SR.

Kontakt:
Milena Koreňová, riaditeľka odboru riadenia rizík a členka predstavenstva za SR
International Investment Bank
7, Masha Poryvaeva Street, Moscow 107078,
Russian Federation
Tel: +7-495-604-74-14
e-mail: milena.korenova@iibbank.com