Späť Verzia pre tlač

Medzinárodná investičná banka (MIB)

aktualizované dňa: 05. 08. 2016

Medzinárodná investičná banka (MIB, www.iib.int), bola založená v roku 1970 a sídli v Moskve (Ruská federácia). Členskými štátmi MIB sú Bulharská republika, Česká republika, Kubánska republika, Maďarsko, Mongolsko, Rumunsko, Ruská federácia, Slovenská republika a Vietnamská socialistická republika.

V decembri 2013 banka po prvýkrát získala investičný rating od ratingovej agentúry Fitch Ratings na úrovni BBB- s negatívnym výhľadom a v auguste 2014 od ratingovej agentúry Moody's na úrovni A3 so stabilným výhľadom. MIB poskytuje najmä úvery pre stredné a veľké podniky. V júni 2016 MIB získala rating aj od agentúry S&P na úrovni BBB so stabilným výhľadom.

Vláda SR dňa 11. 12. 2013 schválila návrh na schválenie účasti Slovenskej republiky na zvýšení splatenej časti základného imania MIB, ktorého cieľom bolo odsúhlasiť účasť Slovenskej republiky na zvýšení splatenej časti základného imania MIB a podporiť tak ďalšie navýšenie jej aktivít okrem iného aj v Slovenskej republike.
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23106

Vláda SR schválila dňa 23. 4. 2014 návrh na uzavretie Protokolu o zmene a doplnení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a jej Štatútu, ktorého cieľom bolo odsúhlasiť pozmenené znenie zakladajúcich dokumentov MIB za účelom ich aktualizácie a reflektovania  súčasných medzinárodných štandardov a praxe obdobných medzinárodných finančných inštitúcií.
(http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23439 )

Vedúcim delegácie SR v Rade MIB (najvyššom riadiacom orgáne banky) je štátny tajomník MF SR. Predstaviteľom SR v predstavenstve banky je p. Jozef Kollár.

Kontakt:
Jozef Kollár, podpredseda predstavenstva MIB za SR
International Investment Bank
7, Masha Poryvaeva Street
Moscow 107078
Russian Federation
Tel: +7(495) 604-73-00
e-mail: jozef.kollar@iibbank.com