Späť Verzia pre tlač

Stretnutie ministra financií Kažimíra s guvernérom RB RE Wenzelom

08. 12. 2016

Minister financií SR Peter Kažimír sa v Paríži stretol s guvernérom Rozvojovej banky Rady Európy (RB RE) Rolfom Wenzelom. Pri tejto príležitosti podpísali dohodu o vytvorení Slovenského fondu pre inkluzívny rast (SIGA – Slovak Inclusive Growth Account), do ktorého Slovenská republika poskytne príspevok vo výške dva milióny euro. Ide o prvý bilaterálny fond medzi Slovenskou republikou a RB RE, ako aj prvý bilaterálny fond v rámci členských štátov, ktoré vstúpili do Európskej únie po roku 2004. Minister Kažimír zdôraznil kľúčovú úlohu Banky pri posilňovaní sociálnej súdržnosti v Európe a potvrdil záväzok podporovať inkluzívny hospodársky rast.

SIGA je zameraný na financovanie technickej asistencie a štúdií realizovateľnosti pre projekty v oblasti riešenia hospodárskej a sociálnej transformácie, inkluzívneho rastu a environmentálnej udržateľnosti primárne v cieľovej skupine krajín RB RE s preferenciou na krajiny oficiálnej rozvojovej pomoci. SIGA vytvára priestor pre zviditeľnenie Slovenskej republiky ako darcu v medzinárodnom povedomí a pre zapojenie slovenských firiem a konzultantov do medzinárodných tendrov RB RE.

Slovenská republika je členom RB RE od roku 1998. Od roku 2012 Banka schválila investície v SR vo výška viac ako 900 miliónov euro primárne v sektore modernizácie mestských a vidieckych oblastí, ochrany životného prostredia, tvorby a udržania pracovných miest, sociálneho bývania a vzdelávania.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR