Späť Verzia pre tlač

MF SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie rozvoja informačného systému pre podporu riadenia IT služieb (ITSM 2)

09. 12. 2016

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie rozvoja informačného systému pre podporu riadenia IT služieb (ITSM 2) a súvisiacej podpory produktívnej prevádzky.

Toto verejné obstarávanie bude realizované s cieľom ďalšieho technologického rozvoja riešenia ITSM2, ktorý má zabezpečiť kontinuálne poskytovanie podporných služieb aplikačnej a systémovej podpory pre implementované softvérové riešenia riadenia IT služieb prevádzkovaných v prostredí Finančnej správy SR. Ide najmä o služby zamerané na zabezpečenie prevádzky systému na základe garantovaných parametrov prevádzky dátového pripojenia, riešenia prevádzkových problémov týkajúcich sa softvérových komponentov tohto systému, činnosti súvisiace s podporou technickej infraštruktúry.

Bude sa realizovať úprava softvérového riešenia v súvislosti so zmenami procesov riadenia IT služieb a ich implementácie, zmeny vo vzťahu k centralizovanému riešeniu monitoringu IT služieb vo finančnej správe, zmeny súvisiace s implementáciou manažmentu prístupov, integrácia s riešiteľmi 3.úrovne a s existujúcimi riešeniami pre podporu Callcentra finančnej správy.

Predpokladaná hodnota zákazky je 1 449 180,00 EUR s DPH na obdobie 36 mesiacov, pričom MF SR sa bude snažiť vyrokovať čo najnižšiu cenu.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR