Späť Verzia pre tlač

Finále súťaže Ministry of Data podporenej MF SR v rámci rozvojovej spolupráce

23. 02. 2017

V dňoch 18.-19. februára 2017 sa v chorvátskom Záhrebe uskutočnilo finále súťaže Ministry of Data. Počas dvojdňového bootcampu 10 tímov z Kosova, Srbska, Čiernej Hory a Bosny a Herecegoviny dolaďovalo riešenia svojich aplikácii na zlepšenie fungovania samospráv s využitím datasetov otvorených dát. Medzi ocenenými riešeniami boli aplikácie zamerané na podporu efektívneho fungovania verejných financií na lokálnej úrovni. Kosovská iniciatíva Verbatin prišla s nápadom ako pomôcť svojej samospráve pri presnejšom a realistickejšom nastavovaní rozpočtu mesta. Srbská iniciatíva Tax busters predstavila návrh web stránky, ktorá má daňovníkom uľahčiť plnenie daňových povinností  a zefektívniť plánovanie a realizáciu miestnych participatívnych rozpočtov. Oceneným, okrem finančnej výhry, bude poskytnutá profesionálna podpora pri vývoji produktu. Všetky riešenia majú vysoký potenciál praktického využitia v sfére dobrej správy vecí verejných.

Ministry of Data je súčasťou širšieho projektu Transformatívne vládnutie a financovanie, ktorý realizuje Rozvojový program OSN (UNDP) s podporou Ministerstva financií SR. Spolupráca je súčasťou aktivít rozvojovej spolupráce MF SR, ktorej ťažiskom je  odovzdávanie skúseností z riadenia verejných financií. Predmetným projektom však MF SR poňalo zdieľanie skúseností inovatívne a presmerovalo cieľové publikum svojej rozvojovej spolupráce k občanom. Cieľom je zapojenie verejnosti do správy vecí verejných inovatívnym spôsobom, t.j. vytvorením riešení, ako napríklad užívateľsky prívetivé web vizualizácie, mobilné aplikácie alebo startupy. Jedným z plánovaných výsledkov dvojročného projektu je, aby partnerské krajiny, prostredníctvom využitia nových technológií a inovácií boli schopné využívať potenciál dátovej revolúcie na zlepšenie riadenia verejnej správy a udržateľného rozvoja v súlade s Agendou 2030 a cieľov udržateľného rozvoja. Výstupy aktuálneho kola súťaže Ministry of Data budú aplikované v krajinách západného Balkánu. V tomto roku sa uskutoční ešte jedno kolo súťaže. Cieľový región bude špecifikovaný v najbližších dňoch.

Viac informácii o projekte nájdete na web stránke projektu: http://www.ministryofdata.info/news/2017/all-teams-are-winners.html alebo na Facebookovej stránke projektu: https://www.facebook.com/ministryofdata/.

 Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR

 g