Späť Verzia pre tlač

Študenti môžu získať Štipendium Martina Filka

01. 03. 2017

Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe sa mení na Štipendium Martina Filka. Materiál, ktorý predkladali ministri školstva a financií dnes schválila vláda. Ministri zároveň odobrili návrh, aby na štipendium išlo o 100 tisíc eur viac ako doteraz.

Štipendium Martina Filka je určené na podporovanie talentu a motivovanie študentov a využitie ich potenciálu na skvalitňovanie verejnej správy. Cieľom je, aby talent a energia študentov, nesmerovali len do súkromného sektora či zahraničia. Profesionálna štátna správa je bezpochyby jedným z kľúčových predpokladov efektívne, čisto a zodpovedne spravovaného verejného záujmu. Tieto myšlienky sú odkazom Martina Filka a štipendium je jednou z podôb ako jeho energiu odovzdať ďalej a nepremrhať šancu posunúť Slovensko lepším smerom.

Analytický útvar má dnes v nejakej podobe väčšina rezortov. Štipendijný program môže byť dobrým nástrojom na ich dobudovanie a rozšírenie na všetky ministerstvá. Absolventi programu by teda mali prioritne smerovať práve do týchto analytických útvarov na rezortoch, ale nie len tam. Uplatnenie môžu nájsť kdekoľvek v štátnej správe.

Štipendium Martina Filka je venované pamiatke Martina Filka, ktorý bol hlavným ekonómom ministerstva financií a riaditeľom Inštitútu finančnej politiky ministerstva financií. Životné krédo „poslanie má každý z nás“ pre neho znamenalo presadzovanie verejného záujmu občanov tejto krajiny a zdravé verejné financie.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR