Späť Verzia pre tlač

Slovenská delegácia ukončila rokovania v Iráne

09. 03. 2017

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, minister financií Peter Kažimír a minister hospodárstva Peter Žiga sa na záver série rokovaní s najvyššími predstaviteľmi iránskej exekutívy a podnikateľskej sféry v Teheráne, stretli s prvým viceprezidentom Iránu Es’haq Jahangirim. Počas pobytu podpísali dve memorandá o porozumení podporujúce slovenské investície v Iráne a navštívili technologický park start upov Pardis.

Program záverečného dňa, ktorý bol zameraný na aktivovanie regionálnej ekonomickej spolupráce, pokračoval v Tabrize, iránskej provincii Východný Azerbajdžan. Po vystúpeniach a rokovaniach na Tabrizkej obchodnej komore sa slovenská ekonomická delegácia stretla s guvernérom provincie východný Azerbajdžan Esmaeilom Jabbarzadehom a primátorom Tabrizu.

Oficiálna pracovná cesta vicepremiéra a ministrov financií a hospodárstva, zameraná na zrýchlenie doterajšej dynamiky rastu vzájomnej obchodnej výmeny a priamej podnikateľskej spolupráce, ako aj spolupráce v oblasti moderných technológií, vedy, výskumu a inovácií, bola sprevádzaná živým záujmom iránskych médií.

Vicepremiér Peter Pellegrini  cestu zhodnotil  ako  „Intenzívnu (pracovnú cestu) s množstvom rokovaní na politickej aj biznis úrovni, keďže súčasťou našej delegácie bola silná zostava firiem zo Slovenska“.

„Vnímame Irán nielen ako potenciálny trh, ale aj ako regionálnu veľmoc, ktorá môže byť  bránou na  ďalšie trhy okolitých krajín s potenciálom, ktoré spoločne predstavujú až trh 400 miliónov ľudí,  teritórium zvlášť zaujímavé pre Slovensko, krajinu s otvorenou ekonomikou, ktorá potrebuje exportovať. Je vhodné, aby sme na tieto trhy prenikali, tak ako sa snažia ostatné  európske krajiny a Slovensko nemôže ostať bokom“ dodal.

Členovia vlády začali sériu rokovaní v Iráne stretnutím s viceprezidentom pre vedu a techniku Soren Sattarim, s ktorým hovorili o vzájomnej spolupráci v rôznych oblastiach  vedy. Delegácia následne navštívila jeden z najväčších technologických parkov  krajine PARDIS, ktorý  má 1900 členov sústredených do viac ako 200 jednotiek znalostnej ekonomiky a zaberá plochu 170 tisíc metrov štvorcových, pričom sa orientuje na biotechnológie, nanotechnológie, výskum nových materiálov, mechanizáciu a automatizáciu.  „Bol by som rád, ak by sa podarilo zorganizovať misiu zástupcov univerzít, vedeckých technologických parkov, aby vznikla spolupráca v oblasti výskumných projektov, keďže Irán počas obdobia sankcií bol nútený veľa investovať práve  do výskumu a vývoja“, vysvetlil vicepremiér Pellegrini

Minister hospodárstva sa stretol aj s viceprezidentom Iránu a šéfom Agentúry pre jadrovú energiu Iránu Alim Akbart Salehim. Po rokovaní slovenskej delegácie s ministrom hospodárstva Alim Tayebniom bolo podpísané Memorandum o porozumení medzi Eximbankou a Ministerstvom priemyslu, baníctva a obchodu Iránu, ktoré uľahčí pôsobenie slovenských firiem na iránskom trhu a predstavuje  rozšírenie vzájomnej spolupráce v oblasti obchodu a investícií.
Memorandum medzi  slovenskou spoločnosťou MESNAC, s.r.o. a iránskou spoločnosťou BAREZ  predstavuje východiskový bod na vybudovanie továrne na pneumatiky v Iráne v hodnote viac ako 30 miliónov eur.

Slovenská delegácia na rokovaniach ocenila ekonomický a finančný dialóg medzi Európskou úniou a Iránom. Vo svojich vystúpeniach na podnikateľských fórach Česko-Slovensko-Iránskej obchodnej komory;  Teheránskej obchodnej, priemyselnej, baníckej a poľnohospodárskej  komory;  Organizácii pre priemyselný rozvoj a obnovu IDRO a Tabrizkej obchodnej komory  slovenskí členovia vlády pripomenuli, že bol vytvorený  pravidelný politický dialóg  na najvyššej úrovni a postavený základ pre ekonomické a obchodné vzťahy.  „Irán je našim tradičným partnerom na strednom východe. Naša návšteva potvrdzuje význam, ktorý dávame ekonomickej spolupráci s Iránom ako  kľúčovou krajinou tohto regiónu“, uviedol vo vystúpení slovenský vicepremiér. Na záver pozval všetkých prítomných podnikateľov, aby hľadali nový biznis, obchod a investičné príležitosti na Slovensku a využili tak potenciál našej vzájomnej spolupráce.

 „Naša misia bola otvorením dverí a je teraz na podnikateľoch našich obchodných zastúpeniach a SARIU a iných organizáciách aby pokračovali ďalšej v týchto začatých bilaterálnych vzťahoch a vytvárali priestor. Hlavne však bude závisieť aj na šikovnosti firiem, či budú schopné ponúknuť produkty a projekty zaujímavé pre iránsku stranu. Na druhej strane som tlmočil politickým partnerom, že túto misiu nevnímame ako jednosmernú, ale že aj Slovensko môže byť vstupnou bránou do  Európy pre ich firmy, informoval som o situácii u nás čo  tiež bolo prijaté pozitívne “ uzatvoril hodnotenie cesty Peter Pellegrini

V najbližších týždňoch navštívi Slovensko Organizácia pre priemyselný rozvoj a obnovu Iránu IDRO, ktorej lídrom je štátny tajomník Ministerstva priemyslu, baníctva a obchodu M. Moazami. Zároveň naši ministri životného prostredia a kultúry  navštívia Irán.
Prvé kolo zasadnutí Spoločného hospodárskeho výboru medzi Slovenskom a Iránom, ako aj expertnej skupiny pre energetiku, sa uskutoční koncom tohto roka.
 
Background:
Slovensko - iránske vzťahy zaznamenali v tomto roku najaktívnejšie obdobie od vzniku Slovenskej republiky. Začiatkom minulého roku boli podpísané dve najdôležitejšie hospodárske dohody, Dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia a Dohoda o ochrane investícií, ktoré vytvorili základ pre vzájomnú ekonomickú spoluprácu. Slovenskí podnikatelia prezentovali záujem o spoluprácu v oblasti energetiky, IT, ďalej oťažobný priemysel, poľnohospodárstvo,  gumárenský priemysel, strojárstvo, farmácia, stavebníctvo, vodný manažment, ropný a plynárenský priemysel, meteorológia, bankovníctvo a iné. Na konci roka sa očakáva rokovanie Spoločného  hospodárskeho výboru oboch krajín.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR