Späť Verzia pre tlač

Slovensko priekopníkom EIB iniciatívy ekonomickej odolnosti

09. 03. 2017

Európska únia pomáha riešiť problémy súvisiace s migračnou krízou v Európe. Robí tak aktivitami smerujúcimi k zlepšovaniu sociálnej a ekonomickej infraštruktúry, nachádzaním nástrojov a zdrojov na podporu ekonomického rastu ako aj tvorbu pracovných miest v regióne západného Balkánu a krajinách tzv. Južného susedstva.

Slovensko sa vo svetle týchto aktivít rozhodlo prispieť svojou časťou a alokovať 2 milióny eur do nástroja Európskej Investičnej Banky (EIB) – Iniciatíva ekonomickej odolnosti (ERI). Cieľom je ísť príkladom a povzbudiť väčších hráčov, aby tento príklad nasledovali.

„Ak chceme riešiť problém migrácie, musíme tak urobiť na miestach kde to celé vzniká. Iniciatíva EIB vznikla práve za týmto účelom a verím že aktivity s tým spojené prinesú výsledky. Je to ako s chorobou. Na to, aby ste sa vyliečili potrebujete správny liek, inak budete donekonečna zápasiť so symptómami,“ povedal minister financií Peter Kažimír.

Dosiahnuť spomínanú odolnosť v týchto tzv. tretích krajinách vyžaduje aby všetci európski aktéri (politickí, humanitárni a rozvojová pomoc) zvyšovali efektívnosť spolupráce. Toto je možné dosiahnuť spoločnými stratégiami, koordinovanou implementáciu plánov zakotvených v čomsi, čo môžeme nazvať spoločne vypracovanými analýzami situácie. Je to cesta smerom k budovaniu tejto odolnosti.

„Veľmi vítam príspevok do Iniciatívy ekonomickej odolnosti, ktorý v mene slovenskej vlády oznámil minister Kažimír. Slovensko, jeden z menších štátov EÚ, sa k výzve stavia tvárou v tvár. Táto pozitívna odozva nadväzujúca na minuloročný apel Európskej rady pomôže banke posilniť ekonomiky našich susedov a adresovať výzvy spojené s migráciou,“ povedal šéf EIB, Werner Hoyer.

EIB sa v nadväznosti na eskalujúci problém migračnej krízy rozhodla spustiť Iniciatívu ekonomickej odolnosti, s cieľom zvýšiť prináležiace finančné kapacity o 6 miliárd euro počas piatich rokov, počnúc koncom minulého roka. Cieľom je zvýšiť pôvodne zamýšľaný 7,5 miliardový balík a tým katalyzovať dodatočné investície vo výške blížiacej sa k hranici 15 miliárd eur.

EIB zároveň hľadá 730 miliónov eur od súkromných alebo inštitucionálnych donorov ktoré sa prepoja s finančnými zdrojmi EIB – ide o tzv. blend-in. Tieto zdroje umožnia EIB podporiť investičné aktivity a generovať tak pozitívne ekonomické a sociálne aktivity, ktoré by za iných okolností neboli financované a nemali šancu na úspech pre ich vysoké riziko, nízky zisk a problematický prístup k finančným zdrojom.

Pre viac informácií a detailov:
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-economic-resilience-initiative.htm

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR