Späť Verzia pre tlač

MF SR plánuje vyhlásiť VO na realizáciu stavebných investičných akcií „Rekonštrukcia fasády budov MF SR“ a „Klimatizácia budov MF SR“

13. 03. 2017

Ministerstvo financií Slovenskej republiky plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na realizáciu stavebných investičných akcií „Rekonštrukcia fasády budov MF SR“ a „Klimatizácia budov MF SR“ vrátane vykonávania odborných servisných činností klimatizačných zariadení počas 60-tich mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia dokončeného diela.

Verejné obstarávanie bude realizované postupom  podlimitnej zákazky  bez využitia elektronického trhoviska podľa § 113 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účelom je uzatvorenie zmluvného vzťahu – Zmluvy o dielo na vykonanie Rekonštrukcie fasády budov MF SR a Klimatizácie budov MF SR a vykonávanie odborných servisných činností.

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená vo výške 3 480 000 EUR s DPH. Finančné prostriedky budú zabezpečené z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR