Späť Verzia pre tlač

Predloženie návrhu zákona o platobných službách

23. 05. 2017

V rámci medzirezortného pripomienkového konania bol zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o platobných službách, ktorý vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky v spolupráci s Národnou bankou Slovenska na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017.

Cieľom predloženého návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, a tým
- posilnenie transparentnosti a možnosti rýchlejšieho prijímania inovácií v oblasti platobných služieb a tým prispieť k účinnému a efektívnemu trhu s platbami;
- zavedenie nových prvkov s cieľom uľahčiť používanie elektronických, najmä nízko nákladových internetových a mobilných platieb;
- zavedenie nových bezpečnostných opatrení za účelom zmierňovania rizík v oblasti bezpečnosti platieb, ako aj posilnenie práv spotrebiteľov a nárast ich informovanosti s cieľom prispieť k zvýšeniu ochrany spotrebiteľov;
- zabezpečenie nediskriminačných podmienok pre poskytovateľov platobných služieb, vrátane možnosti vstupu nových hráčov na trh platobných služieb a tým prispieť k vytvoreniu zdravého konkurenčného prostredia v tejto oblasti.

 Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR