Späť Verzia pre tlač

MFSR plánuje vyhlásenie VO na Systémovú a aplikačnú podporu Metainformačného systému

21. 08. 2017

Ministerstvo financií SR ako prevádzkovateľ Metainformačného systému v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu plánuje realizovať príležitostné verejné obstarávanie podľa § 16 platného zákona o verejnom obstarávaní na zákazku „Systémová a aplikačná podpora Metainformačného systému“.

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (UPPVII) je správcom Metainformačného systému (MetaIS), ktorého hlavným cieľom je podpora riadenia informatizácie verejnej správy a systému pre tvorbu politík v oblasti informačnej spoločnosti, ako aj pre podporu cieľov efektívnej verejnej správy. Jeho prínosom je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky.

Realizácia predmetnej zákazky zabezpečí aktivity nevyhnutné pre udržateľnosť projektu. Jej cieľom je zabezpečiť činnosti správy a údržby systémového softvéru a systému MetaIS v definovaných SLA parametroch, ako aj činnosti implementácie schválených požiadaviek správcom systému na zmenu funkčnosti MetaIS v nevyhnutnom rozsahu za účelom zabezpečenia súladu s príslušnými legislatívnymi zmenami.  Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovaná na  1 891 430,00 eur bez DPH na obdobie 48 mesiacov od účinnosti zmluvy, pričom MF SR v spolupráci s ÚPPVII pripravovali súťažné podklady tak, aby v rámci verejnej súťaže dosiahli čo najnižšiu cenu zákazky.


Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR