Späť Verzia pre tlač

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravuje verejnú súťaž na predmet zákazky: Návrh a implementácia manažmentu podnikovej architektúry

06. 02. 2018

Predmetom zákazky je vytvorenie komplexného a uceleného modelu podnikovej architektúry s využitím pre riadenie prevádzky informačných systémov. Z predmetného dôvodu je verejnú súťaž potrebné realizovať ako komplexnú zákazku pokrývajúcu implementáciu a nasadenie automatizácie spracovania údajov podnikovej architektúry v rámci Ministerstva financií SR. Cieľom implementácie manažmentu podnikovej architektúry je implementácia a nasadenie automatizácie spracovania údajov podnikovej architektúry v rámci Ministerstva financií SR. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 382 730 eur bez DPH, pričom Ministerstvo financií SR pripravovalo súťažné podklady tak, aby v rámci verejnej súťaže dosiahlo čo najnižšiu cenu zákazky.