Späť Verzia pre tlač

Regionálne inovačné fórum pre Európu a strednú Áziu po prvýkrát na Slovensku

23. 03. 2018

Inovácie sú budúcnosťou konkurencieschopnosti nielen pre Slovensko, ale aj celú Európu a strednú Áziu. Akú úlohu hra v ich podpore verejný sektor? O tejto výzve diskutovali v Bratislave v dňoch 22.3.-24.3. 2018 tvorcovia politík z vyše 30 krajín regiónu.

Podujatie pod hlavičkou „Regionálne inovačné fórum“ zorganizovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky v spolupráci so Svetovou bankou, Európskou investičnou bankou a Rakúskom.

Pre partnerov bolo hlavným cieľom vytvoriť unikátnu, a z pohľadu Slovenska strategicky významnú, platformu pre živú „peer-to-peer“ diskusiu medzi zástupcami vlád, podnikateľského sektora, akadémie a medzinárodných finančných inštitúcii o problémoch, ktoré riešia v dennodennej praxi. Fórum privítalo 180 účastníkov a prominentných rečníkov zo Singularity University, Nesta, či Intelu. Z medzinárodných organizácii bola zastúpená Európska komisia, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), program OSN pre rozvoj (UNDP) a Európska banka pre obnovu a rozvoj.

Účastníci debatovali o potenciáli inovácií a vyspelých technológií, ktoré by sa na makro-úrovni mali stať motorom udržateľného hospodárskeho rastu v Európe a strednej Ázii, ale mali by pomôcť riešiť aj štrukturálne problémy ako regionálne nerovnosti, dostupnosť služieb, mestskú dopravu pre 21. storočie a adaptáciu na klimatické zmeny.

Za Ministerstvo financií SR vystúpila štátna tajomníčka MF SR Dana Meager, ktorá zdôraznila nutnosť budovať na komparatívnych výhodách regiónu ako  je excelentnosť vo vede a informačných technológiách, kvalifikovaná pracovná sila so silnými zručnosťami a požadovanou pracovnou etikou, ako aj viacnásobné zapojenie do globálnych hodnotových reťazcov, spojené s privilegovaným prístupom na trh Európskej únie.

Konferencia zviditeľnila aj inovatívne iniciatívy v Slovenskej republike. Účastníci fóra navštívili slovenskú hi-tech spoločnosť GA Drilling a objekt Binária v blízkosti univerzitného IT kampusu v Bratislave.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR